Schedule

Friday, November 77 Nov7:00pmWashburn IchabodsBuy Tickets
Saturday, November 2929 Nov12:00pmat Kansas Jayhawks Women's VolleyballBuy Tickets
Wednesday, December 3131 Dec4:00pmGeorge Mason PatriotsBuy Tickets
Saturday, January 33 Jan3:30amBaylor BearsBuy Tickets
Monday, January 55 Jan8:00pmat Texas LonghornsBuy Tickets
Saturday, January 1010 Jan6:00pmKansas State WildcatsBuy Tickets
Tuesday, January 1313 Jan7:00pmat West Virginia MountaineersBuy Tickets
Saturday, January 1717 Jan6:00pmOklahoma State CowboysBuy Tickets
Wednesday, January 2828 Jan6:30pmTexas Tech Red RaidersBuy Tickets
Tuesday, February 33 Feb7:00pmWest Virginia MountaineersBuy Tickets
Monday, February 99 Feb8:00pmIowa State CyclonesBuy Tickets
Tuesday, February 1717 Feb8:00pmTexas LonghornsBuy Tickets
Saturday, February 2828 Feb1:00pmTCU Horned FrogsBuy Tickets
Saturday, March 77 Mar3:30amKansas JayhawksBuy Tickets